Hoa Kỳ

Thống đốc cấm các hãng thu nợ lấy tiền trợ cấp kinh tế của người dân

Thursday, 23/04/2020 - 06:27:37

Thống Đốc Gavin Newsom vào thứ Năm đã ký lệnh hành pháp, cấm các hãng đòi nợ thuê lấy tiền trợ cấp kinh tế


Nhiều người đã đến chơi ở bãi biển Huntington Beach trong một ngày nóng tại Quận Cam hôm thứ Năm, 23 tháng 4, 2020, trong lúc đại dịch Covid-19 chưa qua cao điểm. Khác với Orange County, các bãi biển tại Hạt Los Angeles đã đóng cửa, không cho phép dân được lai vãng. (Mario Tama/ Getty Images)


SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom vào thứ Năm đã ký lệnh hành pháp, cấm các hãng đòi nợ thuê lấy tiền trợ cấp kinh tế do chính phủ liên bang trả cho người dân California.
Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và có quyền hồi tố, nhưng không áp dụng cho những người nợ tiền cấp dưỡng hay tiền nuôi con.

“Sắc lệnh mới không cho các hãng đòi nợ lấy tiền trợ cấp theo đạo luật CARES và có hiệu lực hồi tố. Do đó, nếu quý vị là hãng đòi nợ thuê và đã lấy tiền của người dân, quý vị phải trả lại số tiền này,” ông Newsom nói.
Luật CARES được Quốc Hội phê chuẩn, trợ cấp cho người dân Hoa Kỳ tối đa là $1,200 Mỹ kim tùy thuộc vào thu nhập. Thống đốc cũng thông báo người dân sẽ được tạm hoãn trả nợ học phí (student loan debt) trong 90 ngày. Chính quyền Newsom đạt được thỏa thuận hoãn trả nợ với 21 trên 24 dịch vụ cho vay học phí lớn nhất tại tiểu bang. Cũng theo thỏa thuận, người chậm trả nợ sẽ không bị phạt tiền và cũng không bị trừ điểm tín dụng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT