Chuyện Việt Nam

Trò bá đạo Cộng Sản Tàu, Việt: Ám hại hai phó thủ tướng Minh và Đam

Saturday, 07/01/2023 - 09:53:22

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT