Hoa Kỳ

Trợ Cấp Thất Nghiệp, Trợ Cấp Bệnh Tật, và Trợ Cấp Lương Nghỉ Làm để Sắp Xếp Chuyện Gia Đình nay được Trả Trực Tiếp vào Ngân Hàng

Thursday, 20/06/2024 - 11:34:12

Khách hàng EDD có thể lựa chọn cách trả tiền thuận lợi nhất cho nhu cầu của họ

edd

Quý Vị Cần Biết:
Người dân California nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp Lương Nghỉ Làm để Sắp Xếp Chuyện Gia Đình hiện nay có thể ghi danh nhận tiền trả trực tiếp vào ngân hàng – một cách an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho cả người đòi quyền lợi hiện tại hay người mới, nhận tiền trả tự động vào trương mục cá nhân ở ngân hàng. Ngoài cách trả qua thẻ rút tiền hay chi phiếu gửi qua bưu điện, khách hàng của chương trình phúc lợi có thể chọn cách nhận tiền đáp ứng tốt nhất nhu cầu riêng của mình.

SACRAMENTO – Bộ Phát Triển Việc Làm (EDD) đang giới thiệu với khách hàng chương trình phúc lợi nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp Lương Nghỉ Làm để Sắp Xếp Chuyện Gia Đình lựa chọn nhận tiền trả trực tiếp vào ngân hàng. Trả trực tiếp vào ngân hàng là cách an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho những người nhận tiền phúc lợi, được tự động trả vào trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm tại ngân hàng của họ. Đây là bước nâng cao sau khi Bộ Lao Động chuyển sang Money Network cho dịch vụ trả tiền phúc lợi từ đầu năm nay, bao gồm phát hành thẻ rút tiền trả trước.

Giám Đốc EDD, bà Nancy Farias cho biết: “Chúng tôi đang tập trung cải thiện hệ thống phúc lợi, là một phần trong cố gắng liên tục để hiện đại hóa hệ thống và cải thiện trải nghiệm của khách hàng cho mọi người dân California. Trả trực tiếp vào ngân hàng giới thiệu đến khách hàng của chúng tôi phương tiện an toàn nhất để nhận tiền trả phúc lợi mà họ cần.”

Khách hàng EDD sẽ cần có myEDD account (trương mục myEDD) để lấy lựa chọn trả tiền tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của họ. Để được giúp đỡ lập myEDD account, khách hàng có thể xem myEDD Registration and Overview (Ghi Danh và Tổng Quát myEDD) (YouTube). Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể cập nhật lựa chọn ưu tiên nhận tiền trong UI Online để nhận phúc lợi thất nghiệp hay SDI Online trợ cấp bệnh tật, hay trợ cấp Lương Nghỉ Làm để Sắp Xếp Chuyện Gia Đình, sau khi chọn Profile (Hồ Sơ) ở danh mục chính.

EDD khuyến khích khách hàng tìm hiểu thêm về trả trực tiếp vào ngân hàng và lựa chọn trả tiền khác của họ bằng cách vào trang mạng Benefit Payment Options (Lựa Chọn Tiền Trả Phúc Lợi) của Bộ Phát Triển Việc Làm. Cũng có sẵn băng hình để giúp khách hàng hiện tại cách thiệt lập nhận tiền trả trực tiếp vào ngân hàng nếu họ chọn cách này. Khách hàng mới sẽ lấy lựa chọn cho mình khi nộp đơn xin phúc lợi trên mạng.

Lựa chọn trả trực tiếp qua ngân hàng được xem là cách an toàn, nhanh chóng, và thuận tiện để nhận tiền trả cho những khách hàng nào có trương mục ngân hàng. Những lựa chọn khác bao gồm thẻ rút tiền trả trước, chi phiếu gửi qua bưu điện để nhận tiền trả phúc lợi.

Lựa chọn trả trực tiếp qua ngân hàng có sẵn cho khách hàng đang truy cập dịch vụ EDD trên mạng bắt đầu từ ngày 17 tháng Sáu. Đầu tháng Bảy và một lần nữa vào tháng Tám, EDD sẽ gửi thông báo cho những khách hàng này để mở rộng lựa chọn nhận phúc lợi qua email trực tiếp và tin nhắn. Khách hàng cũng sẽ nhận thông báo trên mạng khi đăng nhập vào để nộp đơn xin phúc lợi hay quản lý đơn đòi quyền lợi của họ.

Đối với những khách hàng thất nghiệp, thông báo sẽ có sẵn bằng tám ngôn ngữ nhiều người sử dụng nhất, bao gồm cả tiếng Anh cho những người đã nêu rõ ưu tiên nhận thư đã dịch sang ngôn ngữ khác.

Cảnh Giác với Lừa Đảo
EDD sẽ không bao giờ email, nhắn tin, hay gọi điện hỏi thông tin đăng nhập hay chi tiết trương mục ngân hàng để ghi danh vào trả trực tiếp qua ngân hàng. Hãy thận trọng với các email hay tin nhắn không mong muốn yêu cầu lấy thông tin cá nhân hay thông tin tài chính với ý khẩn cấp. Các email của EDD chỉ bao gồm kết nối tới các trang mạng bao gồm “edd.ca.gov.” Xin ghé vào trang mạng Fight Fraud (Chống Gian Lận) để đọc những lời khuyên về cách tránh bị lừa đảo.

Về EDDNext
EDDNext là cố gắng hiện đại liên tục để hoàn toàn chuyển biến trải nghiệm cho khách hàng và nhân viên EDD. Các cố gắng của EDDNext bao gồm cập nhật đơn trên mạng, trung tâm liên lạc, thủ tục đòi quyền lợi, chính sách, quy trình, và biểu mẫu, để giúp trải nghiệm với EDD dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bao gồm làm việc với chuyên gia dịch vụ khách hàng, như Amazon Web Services (Dịch Vụ Trang Mạng của Amazon) và Lực Lượng Bán Hàng, để đảm bảo EDDNext có suy nghĩ tiên tiến và nắm bắt được công nghệ và thông lệ tốt nhất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT