Hoa Kỳ

We said NO !!! Không là Không

Wednesday, 23/08/2023 - 10:34:05

Thẩm phán ở Hoa Kỳ (Mỹ Đế) ra phán quyết rằng: Các tác phẩm nghệ thuật do AI - trí thông minh nhân tạo - tạo ra sẽ không thể được bảo vệ bản quyền

AI Painting

Vào thứ Sáu, thẩm phán Beryl A. Howell (Mỹ) đã đưa ra quyết định rằng tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo không thể được bảo hộ quyền tác giả.

Phán quyết này xuất phát từ một vụ kiện do Stephen Thaler gửi đơn vì anh đã nhiều lần nộp đơn xin bản quyền cho một bức ảnh được tạo ra bởi "AI" sử dụng thuật toán Creativity Machine nhưng đã bị Cục Bản quyền Hoa Kỳ đã từ chối nhiều lần.

Quyết định của thẩm phán dựa trên nguyên tắc rằng luật bản quyền yêu cầu tác phẩm phải là sản phẩm của "sự sáng tạo của con người".

Trong trường hợp tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra, thẩm phán nhận thấy rằng tác phẩm được tạo ra bởi một cỗ máy chứ không có sự tham gia của con người.

Do đó, tác phẩm không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ bản quyền.

Bức ảnh phía trên là bức ảnh của Stephen Thaler xin bản quyền

Tham khảo: The Verge

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT