Hoa Kỳ

9 thuận 0 chống từ Tối Cao Pháp Việc Hoa Kỳ: tiểu bang không có quyền rút tên ứng cử viên Tổng Thống

Monday, 04/03/2024 - 10:14:02

Phán quyết này giáng một đòn mạnh vào các tiểu bang đang muốn rút tên ông Trump ra khỏi ứng cử viên tổng thống Mỹ

Tối cao pháp viện tuyên bố:

Chỉ có quốc hội lưỡng viện mới có quyền làm luật rút tên ứng cử viên Tổng thống khỏi danh sách bầu cử.

Tiểu bang không có quyền này.

Phán quyết áp đảo 9 thuận 0 chống

Như vậy nền dân chủ Mỹ vẫn còn tồn tại


TrumpTrump

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT