Đạo và Đời

Nhân Chứng Giê-Hô-Va: Hội Nghị 2022 "Hãy Theo Đuổi Sự Hòa Thuận"

Saturday, 23/07/2022 - 09:01:57

"Người tham dự sẽ nhận được niềm vui và sự bình an tràn đầy đến từ Đức Chúa Trời. Đó là điều mà ai cũng mong đợi!."

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT