Hoa Kỳ

Costco đang thử nghiệm cách mới để xét thẻ vào cửa của khách hàng

Friday, 19/01/2024 - 08:58:59

Thẻ thành viên Costco không được cho mượn nhưng công ty cung cấp hai thẻ cho mỗi tài khoản cũng như cho phép mang theo tối đa hai khách trong mỗi lần đến mua sắm.

Costco
Photo by Grant Beirute on Unsplash

Tiền đóng hàng năm từ các thành viên mua sắm tại Costco rất quan trọng cho công ty này. Tiền này giúp tăng lợi nhuận của công ty và giúp Costco giữ giá ở mức thấp. Vì vậy, nếu bạn đang dùng thẻ người khác, bạn nên xem chừng vì Costco đang tìm cách xét thẻ hữu hiệu hơn hiện nay.

Thẻ thành viên Costco không được cho mượn nhưng công ty cung cấp hai thẻ cho mỗi tài khoản cũng như cho phép mang theo tối đa hai khách trong mỗi lần đến mua sắm. Hiện Costco nhận thấy có nhiều người không phải là thành viên dùng thẻ người khác vào mua sắm, đặc biệt kể từ khi Costco bắt đầu đưa vào sử dụng các máy để khách hàng tự tính tiền khi mua hàng.

Costco gần đây đã bắt đầu yêu cầu người mua hàng đưa ra thẻ thành viên cùng với thẻ căn cước có ảnh tại quầy tự tính tiền cũng như các quầy trả tiền thông thường. Costco cho biết: “Không công bằng khi những người không phải là thành viên nhận được ích lợi và mức giá thấp giống như thành viên của chúng tôi”. Giám đốc tài chính của Costco, Richard Galanti, nói rằng ngày càng có nhiều người mượn thẻ thành viên kể từ đại dịch năm 2020.

Hiện tại, Costco đang thử nghiệm một hệ thống để thành viên quét thẻ khi vào tiệm - thay vì chỉ đưa thẻ cho nhân viên. Khi đã quét thẻ, khách hàng không cần xuất trình thẻ thành viên tại quầy tính tiền và tự thanh toán. Galanti nói: “Quét thẻ sẽ khiến việc vào tiệm và trả tiền nhanhh hơn. Chúng tôi tin như vậy và sẽ thử nghiệm.” Đây là cách Costco và các công ty khác như Netflix ngăn chặn việc “mượn” tư cách thành viên.

Costco có khoảng 66 triệu thành viên trả tiền và 119 triệu người mang thẻ vào năm 2022, và là một trong những câu lạc bộ thành viên lớn nhất thế giới.

Các thành viên của Costco phải trả 60 đô la một năm cho thẻ thành viên thông thường hoặc 120 đô la cho thẻ “điều hành”, có thêm các đặc quyền khác. Nhà bán lẻ này đã kiếm được 4.2 tỷ đô la tiền thành viên vào năm 2022, tăng 9% so với năm 2021, với tỷ lệ gia hạn ở mức cao là 93%.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT