Thế Giới

Cựu đại sứ Ấn Độ bị phạt tiền vì vi phạm luật sử dụng lao động

Sunday, 24/03/2024 - 08:45:54

Bà SHERGILL tự bỏ trốn ra khỏi nhà, cầu cứu với Savation Army và Work Fair Ombudsman

uc

Toà án tại CANBERRA vừa xét xử việc Ông NAVADEEP SURI SINGH, Cựu Đại Sứ Ấn độ tại Úc, sinh sống tại Canberra vi phạm các điều luật về sử dụng Lao động tại Úc.

Bà GEEMA SHERGILL làm việc cho Ông SURI ở EGYPT từ năm 2014. Và từ tháng 2/2015 nhận lời làm Lao Công tại nhà Ông SURI ở Canberra khi Ông này đến làm việc tại Úc.

Bà SHERGILL làm việc và sinh sồng luôn tại nhà Chủ ở Canberra từ ngày 17/04/2015 đến 20/05/2016.
Và trong thời gian này, Bà SHERGILL phải:

1- Bị thu PASSPORT
2- Làm việc 7 ngày/ tuần từ 5 giờ sáng đến 11.30 giờ đêm.
3- Không được có ngày nghỉ !
4- Không được phép ra khỏi nhà, trừ những giờ qui định dắt Chó đi dạo.
5- Chỉ được trả lương mỗi 3 hay 4 tháng vào tài khoản Ngân hàng ở Ấn độ và tổng cộng chỉ được $ 2,460.08 suốt thời gian 8 tháng làm việc .

Bà SHERGILL tự bỏ trốn ra khỏi nhà, cầu cứu với Savation Army và Work Fair Ombudsman

Tòa án đã kết luận Ông SURI đã vi phạm các qui định về luật lệ Lao động tại Úc như làm việc quá 38 giờ/ tuần, qui định về Over time, giờ break, ngày nghỉ phép và nhất là việc trả lương cho Người Lao động.

Và Tòa đã yêu cầu Ông SURI phải bồi thường cho Bà SHERGILL số tiền gần $190,000 AUD

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT