Người Việt Khắp Nơi

Giáo dân bất bình về quyết định của Giám Mục Nguyễn Hữu Long đối với LM Đặng Hữu Nam

Thursday, 09/07/2020 - 10:02:05

BÌNH LUẬN

MỚI CẬP NHẬT