Việc Làm

Khi nào nộp thuế tự tuyển dụng

Sunday, 27/10/2013 - 08:02:12

Nếu bạn dự định bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh nhỏ và trả tự trả lương cho mình, bạn sẽ cần phải biết một đôi điều về các loại thuế mà bạn còn nợ.

Nếu bạn dự định bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh nhỏ và trả tự trả lương cho mình, bạn sẽ cần phải biết một đôi điều về các loại thuế mà bạn còn nợ. Một thứ thuế đặc biệt làm vấp chân rất nhiều chủ nhân tiểu thương là thuế tự tuyển dụng, còn được gọi là thuế SE hoặc SECA (viết tắt của Self-Employment Contribution Act tax). Về căn bản, thì loại thuế này cũng giống như thuế FICA được nộp cho An Sinh Xã Hội và Medicare, bởi những người thuê mướn nhân công và những người làm việc. Nhiều người mới làm nghề tự do, chẳng hạn như những sở hữu chủ duy nhất, các nhà thầu độc lập và các tư vấn độc lập, đều rất ngạc nhiên khi thấy rằng, với tư cách là một người tự tuyển dụng, họ phải trả tiền thuế nhiều hơn so với mức thuế mà một nhân công phải đóng. Đó là vì họ được yêu cầu phải trả toàn bộ số tiền thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, thường được chia đôi giữa những ngân công truyền thống và những người thuê mướn họ làm việc.

Có ba phần của thuế hành nghề tự do mà các cá nhân phải nộp:

- Thuế An Sinh Xã Hội 12.4 phần trăm. Đối với năm 2013, thuế này áp dụng cho món tiền 113,700 Mỹ kim đầu tiên của lợi nhuận hoặc thu nhập ròng từ việc làm nghề tự do. Nếu bạn có thu nhập trên mức giới hạn Mỹ kim này (từ việc làm nghề tự do, hoặc nếu bạn cũng có một công việc, từ những khoản thu nhập cộng chung lại từ công việc của bạn và từ cơ sở kinh doanh của bạn), sau đó thu nhập trên mức giới hạn Mỹ kim này, mà không phải chịu thứ thuế 12,4 phần trăm ấy.

- Thuế Medicare 2.9 phần trăm. Phần dành cho Medicare của thuế hành nghề tự do được áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập từ nghề tự do và mọi khoản tiền lương từ việc làm truyền thống – không có giới hạn thu nhập giống giới hạn dành cho thứ thuế 12.4 phần trăm.

- Thuế Medicare bổ sung 0.9 phần trăm. Thuế này được tạo ra và bắt đầu áp dụng từ năm nay, theo Đạo Luật Chăm sóc Y Tế Vừa Tầm Khả Năng Tài Chánh, còn được gọi là Obamacare. Thuế Medicare bổ sung 0.9 phần trăm này được áp dụng cho thu nhập từ việc làm nghề tự do và / hoặc từ tiền lương vượt quá 200,000 Mỹ kim cho những người khai thuế độc thân, và 250,000 Mỹ kim cho khai thuế có vợ có chồng.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng các khoản thuế này, có thể tổng cộng lên tới hơn 16.2 phần trăm, được thêm vào các loại thuế được áp dụng cho thuế thu nhập liên bang và tiểu bang. Ngoài ra, giống như là trường hợp của hầu hết giới hạn Mỹ kim trong bộ luật thuế, giới hạn thu nhập nói trên sẽ tăng dần mỗi năm, dẫn tới với hiệu quả là có thêm nhiều phần trong thu nhập của bạn sẽ phải chịu các khoản thuế nặng nề. Để biết thêm tin tức về thứ thuế này, có thể xem IRS Tax Topic 554 – Self-Employment Tax.

Báo cáo thuế SE

Bạn là làm chủ một cơ sở tiểu thương và không kết hợp hoặc tạo thành một quan hệ đối tác, thì bạn cứ báo cáo lợi nhuận hoặc thu nhập trên Schedule C và bao gồm mục này vào trong mẫu 1040. Bạn tính toán thuế làm nghề tự do của bạn trên Schedule SE, và báo cáo số tiền đó trong phần Các Thứ Thuế Khác của mẫu đơn 1040.

Khi tính thuế làm nghề tự do mà bạn đang mắc nợ, bạn hãy làm giảm thuế SE của bạn bớt đi một nửa, trước khi áp dụng mức tỷ lệ ấy. Bạn cũng đòi 50 phần trăm trong số tiền bạn phải trả trong thuế SE, như một sự điều chỉnh thu nhập, được phép làm trên mặt trước của mẫu 1040. Chẳng hạn, nếu bạn nợ 3,000 Mỹ kim tiền thuế SE, thì bạn có thể đòi một khoản điều chỉnh thu nhập là 1,500 Mỹ kim, khoản này làm giảm 375 Mỹ kim trong thuế thu nhập của bạn, nếu như bạn đang ở trong một khung thuế suất 25 phần trăm. Việc điều chỉnh thu nhập này là làm được, bất luận bạn có ghi rõ từng mục các khoản khấu trừ hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT