Sức Khỏe

Một tin vui: Phát hiện ung thư bằng thuật toán A-PLUS

GS Nguyễn Tuấn Monday, 29/01/2024 - 09:45:38

Bài này phải qua 3 vòng bình duyệt và mất 6 tháng để công bố. Science Translational Medicine là tập san con của Science, với tôn chỉ công bố những nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng trong lâm sàng.

A-Plus

Đây là một kết quả [1] trong nhiều kết quả của chương trình hợp tác nghiên cứu giữa chúng tôi (Việt Nam) và ĐH Johns Hopkins.

Bài báo này mô tả một thuật toán có tên là A-PLUS (Alu Profile Learning Using Sequencing) để phát hiện ung thư.

Kết quả cho thấy A-PLUS phát hiện khá chính xác các loại ung thư như ruột, thực quản, phổi, gan, tuỵ, buồng trứng và bao tử.

Thật ra, có một hai phân tích trong bài này tôi chưa hài lòng lắm đâu, nhưng thôi thì phải chấp nhận vì chẳng có gì tuyệt đối hoàn hảo.

Tuy vậy, cũng như bất cứ mô hình mới nào, A-PLUS cần phải trải qua thử nghiệm lâm sàng mới biết nó có hiệu quả thực tế ra sao. Vả lại, để sử dụng A-PLUS cần phải phân tích SINE và Alu, tương đối nhiêu kê đối với các nước nghèo. Nhưng những nghiên cứu như thế này mở ra một cánh cửa hi vọng để phát hiện ung thư sớm và chính xác.

Ở Việt Nam, đa số ung thư được phát hiện ở giai đoạn cuối hay gần cuối, nên gây ra nhiều khó khăn trong quản lí bệnh. Những nghiên cứu theo hướng này (không hẳn là cùng phương pháp) có thể giúp ích cho bệnh nhân Việt Nam. Chỉ là hi vọng.

Khoa học ngày nay là hợp tác, chứ làm một mình thì không khá được. Nhưng vấn đề là hợp tác với ai. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ông bà mình vẫn nói vậy, và tôi thấy rất đúng. Phải nói là tôi rất hài lòng trong hợp tác khoa học với các đối tác bên Mĩ.

Hợp tác trong tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi không ưa và chống tới cùng 'hợp tác theo kiểu nhảy dù'. Trong tương lai, Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ còn có hợp tác với Stanford và vài nơi khác bên Anh, và hi vọng cũng sẽ đem lại thành quả mới và có ích.

Theo facebook GS Nguyễn Tuấn:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1878155762631732&id=100013119784675

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT