Chuyện Khắp Nơi

Những con số bí mật: 1089, 6174, 495, và 9?

Sunday, 19/02/2023 - 08:56:50

Nếu chúng ta đảo ngược số này và sau đó cộng hai số lại, chúng ta sẽ có 1089. Và nó sẽ luôn được như vậy: 1089, bất kể bạn bắt đầu bằng con số có ba số nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT