Đời Sống Việt

TP Garden Grove sẽ trợ cấp $5,000 cho dân sửa nhà; hạn chót nộp đơn 15/12/2023

Tuesday, 05/12/2023 - 07:54:05

Khoản tiền hỗ trợ này sẽ không cần phải hoàn trả lại. Hạn chót để nộp đơn là thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023 lúc 4:00 giờ chiều.

TB

Theo thông báo từ chính quyền của Thành Phố Garden Grove, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, vừa qua, Thành Phố đã mở chương trình hỗ trợ sửa nhà lên tới $5,000 cho cư dân sống tại Garden Grove có lợi tức hội đủ điều kiện. Khoản tiền hỗ trợ này sẽ không cần phải hoàn trả lại. Hạn chót để nộp đơn là thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023 lúc 4:00 giờ chiều.

Chủ nhà cần đóng góp $500 cho việc sửa chữa. Sự sửa chữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà được chấp nhận bao gồm (nhưng không giới hạn): thay cửa sổ, sửa chữa điện, kiểm soát sinh vật gây hại, sơn bên trong và bên ngoài, sửa chữa hệ thống ống nước, thay thế máy sưởi (HVAC), và lối đi dành cho người khuyết tật và sửa các vi phạm về xây dựng hoặc cho an toàn trong nhà.

Cư dân hội đủ điều kiện cho chương trình cần đáp ứng tất cả các yêu cầu về lợi tức và điền đơn ghi danh. Chương trình sẽ được trao cho 10 đơn hội đủ điều kiện, và được chọn thông qua một cuộc bốc thăm xổ số (blind raffle).

Để biết thêm về chương trình trợ giúp này của Thành Phố, vào website:

https://ggcity.org/neighborhood-improvement/home-repair-program

hoặc liên lạc cô Dana Yang tại (714) 741-5131

hay gởi email danay@ggcity.org.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT