Hôn Nhân, Cuộc Sống

Tỷ lệ ly dị ở Mỹ sụt giảm. Tại sao?

Friday, 02/11/2018 - 07:56:52

Ông Cherlin nói, “Nếu bạn lớn tuổi hơn, bạn chín chắn hơn, thì bạn có thể có được một công việc tốt hơn, và những điều đó làm giảm bớt xác suất của vấn đến cãi nhau với người phối ngẫu.”


Trước khi có ly dị thì phải có kết hôn, mà nếu sống chung không hôn thú thì sao? (Getty Images)

Sự thay đổi không phải do có hạnh phúc trong hôn nhân, mà do thành phần bước vào hôn nhân. Sự phân tích cho thấy người có bằng đại học thường duy trì hôn nhân lâu hơn so với người có bằng cấp thấp hơn.

Trong 10 năm qua, tỷ lệ những cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc bằng ly dị đã sụt giảm. Trong một bài viết mới, nhà xã hội học Philip Cohen của đại học University of Maryland đã định lượng mức sụt giảm: Từ năm 2008 tới năm 2016, tỷ lệ ly dị giảm 18 phần trăm tính chung.

Sau khi giải thích lý do của độ tuổi trung bình tăng lên của những người Mỹ đã kết hôn, và những sự thay đổi khác về dân số trong khoảng thời gian đó, ông Cohen tìm thấy “một mức sụt giảm ít mạnh hơn - 8 phần trăm - nhưng dạng thức vẫn là một.”

Tìm lý do tại sao tỷ lệ lại giảm, ông Andrew Cherlin, một giáo sư xã hội học tại đại học Johns Hopkins University, giải thích, “Để ly dị, trước hết thì bạn phải kết hôn.”

Luận điểm mà ông đưa ra là những người có văn bằng đại học có xác suất cao hơn về việc kết hôn, so với những người chỉ có trình độ trung học. Và chìa khóa để hiểu tỷ lệ ly dị suy giảm, theo ông Cherlin nói, là tỷ lệ này giảm bớt nơi mọi người,” nhưng “mức sụt giảm mạnh nhất là nơi những người tốt nghiệp bậc cử nhân.”

Giải thích yếu tố đó, ông nói người tốt nghiệp đại học thường có khuynh hướng chờ đợi lâu hơn để kết hôn, vì họ cần tập trung vào sự nghiệp. Và họ có khuynh hướng độc lập về tài chánh, để trì hoãn hôn nhân cho đến khi họ tin tưởng nhiều hơn là hôn nhân sẽ được bền vững. Điều này giải thích tỷ lệ ly dị thấp hơn ở thành phần này.

Ông Cherlin nói, “Nếu bạn lớn tuổi hơn, bạn chín chắn hơn, thì bạn có thể có được một công việc tốt hơn, và những điều đó làm giảm bớt xác suất của vấn đến cãi nhau với người phối ngẫu.”

Vì vậy việc nhìn vào các cặp vợ chồng mà thôi thì không nắm bắt được bản chất thực sự của quan hệ phối tác của người Mỹ ngày nay. Ông Cherlin nói, “Nếu bạn phải bao gồm những mối quan hệ sống chung, ngoài quan hệ hôn nhân, thì tỷ lệ chia tay nơi những người lớn trẻ tuổi có thể sẽ không giảm xuống.”

Nói cách khác: Đúng, tỷ lệ ly dị đang giảm. Nhưng đó là một sự phản ảnh của vấn đề ai đã kết hôn, hơn là phản ảnh mức ổn định của những cặp nam nữ sống với nhau như vợ chồng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT