Địa Ốc

Xây nhà mới, những điều cần biết

Thursday, 21/11/2019 - 06:53:34

Những người muốn xây cất một ngôi nhà mới hoàn toàn cần phải có một khoản tiền vay từ ngân hàng cho dự án xây dựng.


Cơ sở tài chánh sẽ cấp tiền theo từng giai đoạn xây nhà, chứ không cấp hết trong một lần. (Getty Images)


Những người muốn xây cất một ngôi nhà mới hoàn toàn cần phải có một khoản tiền vay từ ngân hàng cho dự án xây dựng. Một khoản vay xây dựng sẽ bao gồm tiền cho cả vật liệu và nhân công nhưng cũng có thể bao gồm tiền mua khoảnh đất xây nhà nếu họ chưa có. Khi chuẩn bị vay, bạn sẽ cần có sẵn bản vẽ và các điều kiện đặc biệt. Các bản kế hoạch này sẽ phải liệt kê các vật liệu và cho biết ước tính gần đúng của chi phí xây dựng.
Kinh phí xây dựng được ngân hàng cung cấp theo từng giai đoạn và không được cấp hết trong một lần. Nhà xây tới đây thì ngân hàng cho vay tới đó. Lần cung cấp đầu tiên có thể là để làm sạch và chuẩn bị khoảnh đất. Lần thứ hai có thể là cho việc bắt đầu làm khung cho nền tảng nhà và cứ thế cho đến khi ngôi nhà được hoàn thành. Trong thời gian này, người cho vay sẽ cử một thanh tra viên đến với nhiệm vụ xác minh giai đoạn được tài trợ đã hoàn thành và sẵn sàng cho vòng tiếp theo.

Cơ sở cho vay tiền cũng sẽ yêu cầu thẩm định giá trị nhà khi hoàn thành, mặc dù nhà vẫn chưa được bắt đầu hoặc đang trong giai đoạn xây dựng. Tùy theo giá trị này mà người cho vay ấn định khoản vay căn bản tối thiểu. Tùy thuộc vào quy mô của công việc, một ngôi nhà có thể được xây cất trong từ sáu tháng đến một năm hoặc hơn. Nhưng một khi việc xây cất đã hoàn thành, khoản vay xây dựng cần phải được thay thế. Khoản thay thế này được gọi là khoản vay nợ nhà cố định giống những khoản vay mua nhà truyền thống.
Ngân hàng cho vay tiền xây nhà sẽ muốn bạn nộp đơn mượn nợ mua nhà và nhận được sự chấp thuận trước. Bạn sẽ cần cung cấp thư chấp thuận trước từ công ty cho mượn nợ của bạn.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu xác minh lợi tức, việc làm và tài sản của bạn. Báo cáo tín dụng cũng như điểm tín dụng của bạn sẽ được xem xét. Khi nộp đơn ban đầu, người cho vay có thể cung cấp cho bạn thư chấp thuận trước. Tuy nhiên, khi việc xây dựng tiến triển và sắp hoàn thành, người cho vay sẽ yêu cầu các tài liệu tín dụng được cập nhật, mặc dù bạn đã cung cấp chúng. Điều này là do yêu cầu tất cả các tài liệu tín dụng, những thứ như cuống phiếu lương của bạn, báo cáo ngân hàng và báo cáo tín dụng cần không cũ quá 30 ngày. Khi người cho vay được thông báo rằng xây cất đã gần hoàn thành, họ sẽ cần các tài liệu mới từ bạn.

Cuối cùng, có những khoản vay đôi khi được gọi là "hoàn tất một lần" hoặc "xây dựng đến vĩnh viễn" kết hợp các khoản vay cho cả việc xây dựng cũng như việc cho vay mua nhà. Để tìm ra loại nợ nào tốt nhất cho tình huống của bạn, nhân viên cho vay của bạn có thể giúp tìm tài chính cho bạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT