Chuyện lạ bốn phương

Ong được coi là cá ở California

Friday, 03/06/2022 - 05:08:36

Các động vật không xương sống khác đã được xác định là cá. Ví dụ, ốc Bristle.


(Getty Images)

 

Tòa Kháng Án California đã ra phán quyết rằng ong được coi là cá một cách hợp pháp.

Ủy Ban Kiểm Soát Săn Bắn và Câu Cá của California và các nhóm nông nghiệp đã tranh đấu về vấn đề này kể từ năm 2019, khi ủy ban thêm một số loài ong nghệ vào đạo luật về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Để làm được điều đó, họ phải liệt kê con côn trùng này dưới hạng mục cá, nhưng các nhóm nông nghiệp đã kiện rằng côn trùng không được liệt kê trực tiếp trong quy chế và do đó không thể được bảo vệ.

Vào năm 2020, một tòa án cấp quận hạt đã đứng về phía các nhóm nông nghiệp, nhưng ủy ban đã kháng cáo.

Tiểu bang lập luận rằng danh sách đã có các động vật không xương sống khác đã được xác định là cá. Ví dụ, ốc Bristle, không sống trong nước, nằm trong danh sách cá.

Lần này tòa kháng án đứng về phía Ủy Ban.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT