Chuyện lạ bốn phương

Tuyên bố chấn động: Trái Đất có một "đứa con chung" với Sao Mộc?

Saturday, 08/07/2023 - 10:56:46

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, Trái Đất và Sao Mộc có thể đã sinh ra một hành tinh theo một cách hoàn toàn mới.

Trái Đất

Các nhà khoa học từ Đại học Warwick ở Anh đã phát hiện một cách mới để các hành tinh hình thành trong vũ trụ.

Thay vì hình thành từ ngôi sao mẹ, mô hình này cho rằng hai hành tinh lớn hơn có thể tương tác với nhau để tạo ra một dòng bụi giữa chúng, dẫn đến hình thành một hành tinh nhỏ hơn trong quá trình gọi là 'sự hình thành hành tinh kẹp'.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện các vành đai và khoảng trống trong các đĩa tiền hành tinh. Mô hình này cung cấp một giải thích cho việc hình thành các hành tinh nhỏ từ các vùng này.

Trong trường hợp của Hệ Mặt Trời, Sao Hỏa và Sao Thiên Vương có thể đã hình thành theo cách này.

Điều này đồng nghĩa với việc Trái Đất của chúng ta có một 'đứa con chung' với Sao Mộc.

Đĩa tiền hành tinh là một vùng chứa khí và bụi xoáy quanh một ngôi sao trẻ mới hình thành.

Theo mô hình này, quá trình kết tụ khí và bụi trong đĩa tiền hành tinh đã dẫn đến hình thành các hạt vi thể và cuối cùng trở thành các hành tinh.

Nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra rằng các phân tử hữu cơ phức tạp có thể hình thành trong các đĩa tiền hành tinh, cung cấp các thành phần cơ bản cho sự sống.

Tóm lại, mô hình này đưa ra một cách giải thích mới về cách các hành tinh có thể hình thành trong vũ trụ, có thể áp dụng cho các hành tinh trong Hệ Mặt Trời như Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Thiên Vương.

 Theo Trí Thức & Cuộc Sống

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT