Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ba phía trước khi mở màn: Đạo diễn Vince Liotta - Thị Kính – Khán giả

Anvi Hoàng/Viễn Đông Monday, 05/11/2012 - 01:45:14

Viết bình luận đầu tiên

BÌNH LUẬN

MỚI CẬP NHẬT